Školní rok 2010-2011

 

Berušky

V letošním školním roce Berušky uskutečnily 14 vystoupení a koncertů.

V rámci ukončení oslav 750. výročí založení Klatov a Dnů evropského dědictví předvedl sbor úspěšné pásmo „Na klatovským rynku“. V rámci Dne otevřených dveří v klatovské charitě provedl dětský muzikál Budulínek (J. Uhlíř, Z. Svěrák).

V adventním období se účastnil mnoha vystoupení se svým dramatickým pásmem  Betlémské zastavení aneb Malá vánoční hra“ a velmi úspěšného společného koncertu s emeritními sólisty zahraničních operních scén a Divadla J.K.Tyla v Plzni p. Alenou Žákovou a p. Milošem Ježilem.

Berušky posedmé obhájily zlaté pásmo na krajské soutěži dětských pěveckých sborů v Rokycanech. Při vystoupení upoutaly zcela novým, moderním oblečením podle návrhu sl. Darji Nováčkové, z dílny p. B.Votápkové, za finanční podpory naší základní školy.

Jaro se neslo ve znamení oslav 15. výročí založení pěveckého sboru Berušky. Vyvrcholením byly dva koncerty ve zcela vyprodaném klatovském divadle. Na koncertu vedle Berušek účinkoval také DPS Prvňáčci, DPS Karafiát, DDS Otakárek, Berušky REVIVAL, soubor samby, dětská rocková kapela Angels.  Z tohoto koncertu bylo natočeno již šesté DVD Berušek.

Sbor tradičně vystupoval na jarní přehlídce dětských pěveckých sborů v klatovském kulturním domě, na představeních pro děti i seniory, zpíval na klatovském náměstí při zahájení jedné z etap mezinárodního běhu World Harmony Run.

V letošním roce bylo uveřejněno v tisku množství článků o Beruškách, jejich akcích a 15. výročí založení.

 

Zástupci sboru se zúčastnili krajského kola soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek, kde si zvláštní cenu za muzikální projev odnesla M. Mayerová. Na soutěži „My a příroda“ získali ocenění A. Černá, A. Petržálková, V. Česák a M. Mayerová.

 

V pěveckém sboru zpívalo 36 dívek a 11 chlapců.
Na klavír doprovázel Bc.Jaroslav Pleticha , na housle  hrála Bc. Lucie Zieglerová, na kytaru Mgr.Marie Zwiefelhoferová, na flétny Veronika Čapková, Barbora Šolová a na bicí nástroje děti z naší základní školy.

 

Prvňáčci 

Děti zpívaly na 5 vystoupeních. Před Vánoci vystupovaly na adventním koncertu v klatovském kulturním domě a v hudebním programu pro zaměstnance naší školy. V květnu se představily na koncertech v klatovském divadle a přehlídce dětských pěveckých sborů v Družbě.

 

V pěveckém sboru zpívalo 25 dívek a 4 chlapci.
Sbor na klavír doprovázela Mgr. Jitka Lubasová.

 

Samba band

Soubor má 18 členů a vznikl v průběhu školního roku ze žáků třídy 6.B, bývalých členů pěveckého sboru. Během jara pak uskutečnil 4 vystoupení. Samba Batucada a Samba de Janeiro zazněla v klatovském divadle, kulturním domě i klatovské charitě. Soubor vede PaedDr.Dana Martinková, na trubku doprovázel Bc. Jaroslav Pleticha a Mgr. František Šenkýř, taneční choreografie byla dílem Mgr. Michaely Baumlové.

 

 Rockové kapely

Členové kapely M.Běloušek, J.Česák, V.Česák , A.Krátký a B.Šperková již druhý rok hráli pod vedením Jaroslava Pletichy v uskupení Angels, které úspěšně vystupovalo na koncertu k 15. výročí založení DPS Berušky a na dalších akcích v Klatovech.