09.11.2020 19:37

Zahájení školního roku 2020-2021

Školní rok 2020-2021 zahájil  dětský pěvecký sbor Berušky přípravami na řadu podzimních vystoupení. Bohužel zákaz zpěvu a pozdější uzavření škol nedovolilo docvičení nového repertoáru.. 

S lítostí také uvádíme, že se Berušky nezúčastní žádných adventních či vánočních koncertů (pokud by byly v rámci rozvolňování protiepidemiologických opatření realizované). Důvodem je dlouhodobá nemožnost sborových zkoušek.

Vážení posluchači a příznivci pěveckého sboru Berušky, věříme, že se v roce 2021 setkáme za příznivějších podmínek a opět vám přineseme radost a skvělé zážitky na našich vystoupeních a koncertech.

 

—————

Zpět