22.12.2016 10:00

Vystoupení v Domově seniorů v Újezdci

Předvánoční atmosféru v Domově pro seniory v Újezdci pomohl zpříjemnit  také pěvecký sbor Berušky. Dva dny před Štědrým dnem zpěváčci vystupovali před zcela zaplněnou společenskou místností domova seniorů. Za klavírního doprovodu p. učitelky Černé zazpívali písně se zimní tematikou a především vánoční kolety. Ty známé, např. Nesem vám noviny, zpívali dědečkové a babičky spolu s dětmi.

Jsme rádi, že v krásném adventním čase můžeme svým zpěvem rozdávat radost a pocit pospolitosti.

 

—————

Zpět