29.04.2018 15:45

Vystoupení pro seniory

Ve středu 11 . dubna 2018 Berušky zpívaly seniorům v Domě pokojného stáří Oblastní  charity Klatovy. Jarní náladu přinesly veselé písně plné slunce, her a dětské radosti. Obecenstvo odměnilo malé zpěváčky vřelým potleskem.

 

—————

Zpět