13.12.2016 10:00

Vánoční vystoupení v Domě pokojného stáří v Klatovech

Pěvecký sbor Berušky každoročně vystupuje na vánočním koncertu pro seniory v Domě pokojného stáří klatovské charity. Nebylo tomu jinak ani letos. V úterý 13. 12. 2016 se rozezněla kaple domu seniorů vánočními zpěvy a koledami, aby obyvatelům domova zpříjemnila adventní období. Berušky se představily vánočními skladbami Josefa Říhy i lidovými koledami, které si s chutí zazpívali i přítomní posluchači. Tradičně bylo vystoupení protkáno vánoční poezií, kterou se žáky připravila p. učitelka D. Jančovičová. Na klavír doprovázela p. učitelka M. Černá.

 

—————

Zpět