27.11.2016 15:09

Vánoce 2016

8. 12. 2016 (čtvrtek)    Vystoupení pro zaměstnance školy v hotelu Rozvoj

- sraz v recepci v 16:00 h ve sborovém oblečení

- předpokládaný konec v 16:25 h

 

13. 12. 2016 (úterý)    Vystoupení pro seniory v Domě pokojného stáří

- odchod ze školy ve sborovém oblečení v 9:30 h

- návrat do školy v 11:00 h

 

19. 12. 2016 (pondělí)    Vystoupení na klatovském náměstí od 13:00 h

- pro sboristy končí výuka v 11:40 h a jdou na oběd se ŠD nebo samostatně

- odchod od školy ve 12:30 h v teplém oblečení

- po ukončení vystoupení cca v 13:30 h společný návrat do školy

- odpolední zkouška sboru je zrušena

Pokud budou sboristé odcházet z náměstí samostatně, předloží písemný souhlas rodičů a vezmou si školní tašky s sebou.

 

4. 1. 2017 (středa)    Zahájení Tříkrálové sbírky na klatovském náměstí od 15:00 h

- odchod ze školy ve 14:30 h nebo sraz u kostela na náměstí ve 14:45 h, teplé oblečení

- předpokládaný konec v 15:30 h

- rodiče si vyzvednou své dítě na náměstí po vystoupení, při samostatném odchodu předloží žák písemný souhlas rodičů

—————

Zpět