14.04.2015 10:00

Koncert pro seniory

Berušky pravidelně navštěvují seniory v Domě pokojného stáří v Klatovech s dopoledním koncertem. Stejně tomu bylo i v úterý 14. dubna, kdy přišli zpěváci potěšit své nejstarší spoluobčany. Zazpívali řadu veselých písní, připojili duchovní skladby, neopomněli lidové písně české i jiných národů. Sborové zpěvy byly střídány poezií s tématem jara i přednesem úryků dětských knih.

Doufáme, že Berušky přinesly do života seniorů trochu jarní veselosti a dětské radosti.

 

—————

Zpět