27.05.2014 10:00

Koncert pro seniory

V úterý 27. 5. 2014 Berušky uspořádaly koncert pro seniory  v Domě pokojného stáří klatovské charity. Velmi milé a přátelské publikum si vyslechlo řadu českých i zahraničních lidových písní, autorských skladeb i písní z muzikálů, kterých mají sboristé na svém kontě již pěknou řádku. Do programu byly zařazeny i sólové písně za doprovodu klavíru či zobcové flétny. Koncert byl zpestřen recitací poezie.

Berušky rády rozdávají radost našim starším spoluobčanům a domov pro seniory pravidelně navštěvují.

Kaple Domu pokojného stáří, ve které Berušky pravidelně koncertují.

—————

Zpět