28.11.2010 15:23

Karlovarský skřivánek

Všichni žáci naší školy mají možnost zúčastnit se celostátní soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek.

Školní kolo proběhne ve dnech 9. a 10.12.2010 v hudebně naší školy vždy 5.vyučovací hodinu. Dva vítězové z každé kategorie postoupí do krajské soutěže, která se bude konat v Plzni 8. a 9.února 2011.

Instrukce

1) Není nutné se předem přihlašovat, stačí dorazit přímo na školní kolo (nezávisle na kategorii).
2) Soutěže se nesmí zúčastnit žáci studující sólový zpěv na ZUŠ (jiná kategorie).
3) Soutěžící zazpívá 1 lidovou a 1 umělou píseň dle vlastního výběru.
4) Můžete zazpívat bez doprovodu i s doprovodem (doprovod si zajišťujete sami).

Průběh soutěže

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 1.-5. třída, 6.-9. třída.
Soutěž bude hodnocena porotou ve složení: p.uč. Baumlová, Černá, Martinková.
Vyhlášení výsledků proběhne 10.12.2010 po ukončení soutěže.
 

 

—————

Zpět