18.04.2012 13:33

Jarní koncert

Zaplněný kostel Československé církve husitské přivítal na "Jarním koncertu" v úterý 17. dubna 2012 malé zpěváky ze tří pěveckých sborů. Nejprve se představili nejmenší Prvňáčci, kteří kromě písní skladatelky Jitky Snížkové uvedli také písně lidové. Jejich emotivní přednes doplněný pohybem sklidil velký ohlas posluchačů. Následovalo vystoupení hosta - dětského pěveckého sboru Javořičky ze ZUŠ B. Smetany z Plzně pod vedením sbormistryně B. Koželuhové. Klatovské publikum bylo nadšeno jejich vystoupením. V závěrečné části koncertu se představily domácí Berušky pod vedením D. Martinkové. Také jejich pěvecké umění sklidilo zasloužené ovace. Tečkou vydařeného koncertu byla skladba "Jaro" v podání všech tří sborů, tedy více než 100 dětských zpěváků.

—————

Zpět