15.11.2017 21:13

Dům pokojného stáří

V úterý 15. 11. 2017 pěvecký sbor Berušky zavítal mezi babičky a dědečky do Domu pokojného stáří Oblastní charity Klatovy. Veselý program, který si Berušky připravily, zahrnoval písně J. Zimy, E. Straška, M. Raichla, J.Krčka, P. Ebena a K. Svobody. Berušky nezapomněly ani na lidové písně a nadcházející vánoční atmosféru připomněly dvěma koledami. Milé přijetí a pozornost posluchačů patří ke každé návštěvě tohoto domova seniorů.

—————

Zpět