Školní rok 2019-2020


Berušky

Ve školním roce 2019 – 2020 Berušky uskutečnily vlivem koronavirové pandemie pouze 5 vystoupení a koncertů.

Zpěváci účinkovali na rozsvícení vánočního stromu na klatovském náměstí, na vánočním vystoupení pro zaměstnance školy, na klatovských adventních akcích, v Domě pokojného stáří Oblastní charity Klatovy a na zahájení Tříkrálové sbírky. Vlivem vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie se neuskutečnila řada dalších plánovaných vystoupení a koncertů včetně školní akademie.

Také v letošním roce byly o Beruškách uveřejněny články v regionálním tisku a záznamy z některých vystoupení byly vysílány v regionálním televizním vysílání.

V pěveckém sboru zpívalo 22 dívek a 8 chlapců.

Na klavír doprovázela Mgr. Monika Černá.