Školní rok 2017-2018


Berušky

Ve školním roce 2017 – 2018 Berušky uskutečnily 9 vystoupení a koncertů.

Zpěváci účinkovali na vánočním vystoupení pro zaměstnance školy, na adventních a velikonočních řemeslných trzích, několikrát vystoupili v Domě pokojného stáří Oblastní charity Klatovy. V rámci XXII. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald se představili na koncertě v tvrzi v Dešenicích. V červnu zpívali na třech koncertech Školní akademie, která se uskutečnila v sále SŠZP Klatovy.

Také v letošním roce byly o Beruškách uveřejněny články v regionálním tisku a záznamy z některých jejich koncertů a vystoupení byly vysílány v regionálním televizním vysílání.

 

V pěveckém sboru zpívalo 22 dívek a 1 chlapec. 
Na klavír doprovázel Mgr. Jaroslav Pleticha a Mgr. Monika Černá.