Školní rok 2016-2017


Berušky

Ve školním roce 2016 – 2017 Berušky uskutečnily 16 vystoupení a koncertů.

Několikrát vystupovaly v Domě pokojného stáří Oblastní charity Klatovy, zpívaly na adventních a velikonočních řemeslných trzích, na vánočním vystoupení pro zaměstnance školy, na adventním koncertu v Újezdci, koncertovaly v klatovském klubu seniorů, na akci pro handicapované spoluobčany „Na jedné lodi“ a společně s divadelním souborem Otakárek zahajovaly Tříkrálovou sbírku divadelní hrou se zpěvy „Vánoční pohlednice“. Muzikál „Staré pověsti české“ uvedly na Dnech evropského kulturních dědictví a na Dnu železnice. V dubnu se zúčastnily festivalu pěveckých sborů Miniacalanthis, který se konal v Plzni. V rámci XXI. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald účinkovaly na koncertě v Nýrsku v kostele sv. Tomáše. V závěru školního roku vystupovaly na třech koncertech školní akademie v klatovském divadle. Z představení bylo pořízeno již dvanácté DVD Berušek.

I v letošním roce, stejně jako v jiných letech, byly o Beruškách uveřejněny články v regionálním tisku. Záznamy z některých jejich koncertů a vystoupení byly vysílány v regionálním televizním vysílání.

V pěveckém sboru zpívalo 28 dívek a 1 chlapec.

Na klavír doprovázel Mgr. Jaroslav Pleticha a Mgr. Monika Černá, na djembe Mgr. Marie Zwiefelhoferová, DiS.