Školní rok 2015-2016


Berušky

 

Ve školním roce 2015 – 2016 Berušky uskutečnily 11 vystoupení a koncertů.

Několikrát vystupovaly v Domě pokojného stáří, zpívaly na adventních i velikonočních trzích na klatovském náměstí, na vánočním vystoupení pro zaměstnance školy, v jezuitském kostele v Klatovech uskutečnily Tříkrálový koncert. V krajském kole soutěže školních pěveckých sborů v Rokycanech obsadily stříbrné pásmo.  V rámci XX. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald vystupovaly na koncertě v Běšinech v kostele Navštívení Panny Marie.

Vyvrcholením pěvecké sezóny byl koncert k 20. výročí založení DPS Berušky, který se uskutečnil v klatovském divadle. Ve dvouhodinovém programu vystoupila řada hostů: DPS Prvňáčci, DPS Karafiát i bývalí členové Berušek - současní žáci klatovského gymnázia uvedli Cup Song, trio sester Černých předvedlo brilantní zpěv populárních písní a capella i s klavírním doprovodem, student pražské konzervatoře Jan Česák uchvátil přítomné hrou na bicí, Tomáš Javorský rozesmál diváky i účinkující svou One Man Show. Samotné Berušky zazářily hned ve třech hudebních blocích – nejprve v písních o beruškách, následně v muzikálu Staré pověsti české a v závěrečném bloku písní z domova i ze světa. Všichni účinkující se rozloučili s publikem titulní písní ze seriálu Bella a Sebastian.

I v letošním roce, stejně jako v jiných letech, byly o Beruškách uveřejněny články v regionálním tisku. Záznamy z některých jejich koncertů a vystoupení byly vysílány v regionálním televizním vysílání.

Vybrané sboristky se účastnily pěvecké části soutěže My a příroda. V kategorii žáků z 1. - 3. třídy získala J. Čápová 2. místo. V kategorii žáků ze 4. - 6. třídy se umístila Y. Steinerová na 2. místě a Š. Kehartová na 3. místě.


 

V pěveckém sboru zpívalo 30 dívek a 2 chlapci.

Na klavír doprovázel Mgr. Jaroslav Pleticha, na keyboard žákyně 9. ročníku Michaela Černá, na příčnou flétnu žákyně 5. ročníku Alena Klingerová, na zobcovou flétnu žákyně 5. ročníku Alena Klingerová a žákyně 2. ročníku Julie Zachardová.