Školní rok 2014-2015


Berušky

 

Ve školním roce 2014 – 2015 Berušky uskutečnily 12 vystoupení a koncertů.

Berušky byly hostem koncertu Pavla Nováka „Krásné svátky“, na klatovském náměstí zpívaly koledy společně s Martinem Maxou, vystupovaly na předvánočních akcích pro seniory i zaměstnance základní školy.

Již pojedenácté Berušky obhájily zlaté pásmo na krajské soutěži dětských pěveckých sborů v Rokycanech v konkurenci dalších sborů Plzeňského kraje. V rámci XIV. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald vystupovaly na koncertě ve Strážově v kostele sv. Jiří.

Berušky se zúčastnily společné akce se ZŠ speciální z Merklína a zpívaly handicapovaným dětem. Na školní akademii, která se uskutečnila v červnu v sále SŠZP Klatovy, uvedly operku J. Uhlíře s Z. Svěráka „O dvanácti měsíčkách“. Zpívaly na klatovském náměstí v rámci velikonočních trhů, seniorům v Domě pokojného stáří i svým spolužákům. V závěru školního roku se účastnily programu na klatovském náměstí s názvem Na jedné lodi.

I v letošním roce, stejně jako v jiných letech, byly o Beruškách uveřejněny články v regionálním tisku. Záznamy z některých jejich koncertů a vystoupení byly vysílány v regionálním televizním vysílání.

Sboristka Š. Kehartová se účastnila pěvecké části soutěže My a příroda a ve své kategorii získala 1. místo.


 

V pěveckém sboru zpívalo 38 dívek a 4 chlapci.

Na klavír doprovázel Mgr. Jaroslav Pleticha, na kytaru Mgr. Marie Zwiefelhoferová, DiS., na koncertu „Krásné svátky“ skupina Pavla Nováka.