Školní rok 2012-2013


Berušky

 

Ve školním roce 2012 – 2013 Berušky uskutečnily 13 vystoupení a koncertů.

Na koncertě pěveckých sborů v Plzni účinkovaly společně s DPS Javořičky Plzeň a DPS Camella Nový Bor. Uskutečnily podzimní koncert v Domě pokojného stáří v Klatovech, zpívaly lidové koledy za doprovodu souboru CLASSIC BRASS QUNTET při rozsvícení vánočního stromu na klatovském náměstí. S velkým úspěchem se setkal charitativní Varhanní a pěvecký adventní koncert v arciděkanském kostele v Klatovech, kde Berušky vystupovaly s emeritními sólisty opery ČR i zahraničí p. Alenou Žákovou a p. Milošem Ježilem. Berušky nechyběly ani na tradičním adventním koncertu pěveckých sborů v Družbě a koncertu pro zaměstnance školy. V letošním roce se město Klatovy zapojilo do zpěvu vánočních koled s Českým rozhlasem a Berušky vystupovaly v doprovodném programu k této akci.

Berušky podeváté obhájily zlaté pásmo na krajské soutěži dětských pěveckých sborů v Rokycanech v konkurenci dalších sedmi sborů Plzeňského kraje. Byly opět odbornou porotou vybrány, aby svůj kraj reprezentovaly v celostátním kole v Uničově.

V rámci muzikálu Princ egyptský, který nastudovaly společně s divadelním souborem Otakárek a DPS Karafiát, vystupovaly s vlastním koncertním programem na dvou zcela vyprodaných představeních v klatovském divadle. Z představení bylo pořízeno již osmé DVD Berušek. V květnu se již tradičně sbor představil na Májové přehlídce pěveckých sborů v klatovském kulturním domě a také vystupoval v rámci doprovodného programu při zahájení turistické sezony na klatovském náměstí.

Vrcholem pěvecké sezony se stalo účinkování na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů v Lidicích s názvem Světlo za Lidice, kde Berušky reprezentovaly Plzeňský kraj. Předvedly zde vlastní program i společné sklady pto zúčastněné sbory společně s patronkou přehlídky - zpěvačkou Monikou Absolonovou.

I v letošním roce, stejně jako v jiných letech, bylo o Beruškách uveřejněno množství článků v regionálním tisku.

Zástupci sboru se účastnili krajského kola soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek (Y. Steinerová) a pěvecké části soutěže My a příroda (oceněna A. Černá).

 

V pěveckém sboru zpívalo 44 dívek a 6 chlapců.

Na klavír doprovázel Bc. Jaroslav Pleticha, na kytaru a djembe Mgr. Marie Zwiefelhoferová, DiS., na djembe Mgr. Marie Hošková, doprovázel soubor CLASSIC BRASS QUINTET a na bicí nástroje děti z pěveckého sboru