Školní rok 2011-2012

 

Berušky

Ve školním roce 2011 – 2012 Berušky uskutečnily 14 vystoupení a koncertů.

Na koncertě Petra Koláře v klatovském divadle zazpívaly vánoční písně a společně se zpěvákem jeho píseň Jednou nebe zavolá a koledu Narodil se Kristus Pán. V předvánočním období zpívaly na klatovském náměstí při rozsvícení vánočního stromu, vystupovaly pro zaměstnance školy nebo v oblastní charitě. Byly spoluorganizátory charitativního adventního koncertu v klatovském arciděkanském  kostele a uspořádaly vánoční koncert v kostele sv. Václava ve Švihově.

Berušky poosmé obhájily zlaté pásmo na krajské soutěži dětským pěveckých sborů v Rokycanech v konkurenci dalších sedmi sborů z celého kraje. Byly odbornou porotou vybrány, aby reprezentovaly Plzeňský kraj v celostátním kole dětských pěveckých sborů v Uničově.

Jarního koncertu Berušek, který probíhal v kostele Československé církve husitské v Klatovech, se jako host zúčastnil DPS Javořičky ze ZUŠ B. Smetany v Plzni. Pěvecký sbor vystupoval na XV. ročníku Přehlídky dětského sborového zpěvu v Klatovech, XI. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava – Bayerischer Wald“ v Chudenicích (tento koncert zvolilo česko–bavorské kulturní centrum v Schönsee za Kulturní událost týdne), na slavnostním koncertu k 20. výročí založení Klubu seniorů či tradičně na červnové přehlídce My a příroda.

V klatovském divadle se Berušky představily spolu s dalšími školními soubory v muzikálu „Lotrando a Zubejda“ na dvou vyprodaných představeních. Z představení bylo natočeno již sedmé DVD Berušek.

Také v letošním roce bylo uveřejněno o Beruškách množství článků v tisku.

Zástupci sboru se účastnili krajského kola soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek (M. Mayerová a Y. Steinerová) a pěvecké části soutěže My a příroda, kde byly oceněny A. Černá, M. Černá a A. Petržálková.

V pěveckém sboru zpívalo 48  dívek a 7 chlapců.
Na klavír doprovázel Bc. Jaroslav Pleticha a na bicí nástroje děti z pěveckého sboru.

 

Prvňáčci

Děti zpívaly na 5 vystoupeních - před Vánoci na koncertu pro zaměstnance naší školy, v dubnu na Jarním koncertu pěveckých sborů, na XV. ročníku Přehlídky dětských pěveckých sborů v Klatovech a účinkovaly v muzikálu Lotrando a Zubejda.

V pěveckém sboru zpívalo 19 dívek a  7 chlapců.
Na klavír doprovázela Mgr. Jitka Lubasová, na bicí nástroje děti z DPS Berušky.