Školní rok 2009-2010

Berušky

Letošní školní rok byl provázen četnými úspěchy na všech 23 vystoupeních a koncertech. Během podzimu uvedl pěvecký sbor spolu s divadelním souborem Otakárek řadu představení s hrou „Legenda o sv.Václavu“ v Klatovech a okolí. V období adventu vystupoval na 11.mezinárodním festivalu sborového zpěvu „Adventní zpěvy  Praha 2009“ na Staroměstském náměstí.

Opětovným  mimořádným úspěchem bylo získání absolutního vítězství a šesté obhájení zlatého pásma na krajské soutěži pěveckých sborů v Rokycanech. Sbor se letos poprvé účastnil soutěže dětských pěveckých sborů České republiky v Praze „ Zahrada písní 2010“, kde získal bronzové pásmo.

Jedním z vrcholů sezóny byl nesmírně úspěšný koncert v klatovském divadle „Zpíváme šalalalala“, ze kterého bylo natočeno již páté DVD pěveckého sboru.

Berušky se také zapojily do oslav 750.výročí založení města Klatov. Účastnily se obou  koncertů Školní akademie, majálesu i kulturního programu pro zástupce zahraničních partnerských měst Klatov. Velký úspěch mělo jejich pásmo „Na klatovským rynku aneb Co se mohlo kdysi stát v Klatovech na náměstí během trhů“, kde se spojily s pěveckým sborem Karafiár a divadelním souborem Otakárek.

Kromě již zmíněných akcí vystupovaly pro seniory i charitu, zúčastnily se adventního koncertu v Družbě, zahajovaly III.ročník výstavy „Zahrada Pošumaví“ a Tříkrálovou sbírku, zpívaly během vánočních trhů na klatovském náměstí, účastnily se XIII. přehlídky dětských pěveckých sborů v Družbě a XIV.ročníku Mezinárodního festivalu duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald, vystupovaly s muzikálem „Budulínek“ na přehlídce „My a příroda“.

Místní tisk opět uveřejnil několik článků o úspěšném působení našeho sboru v regionu.

 

Zástupci sboru se zúčastnili soutěže SOLASIDO, kde se výborně umístily B. Šperková, A. Černá a A. Hyťhová. Na soutěži „My a příroda“ získali ocenění A. Černá, B. Šperková, V. Tománek a K.Bártová.

 

V pěveckém sboru zpívalo 45 dívek a 13 chlapců.
Na klavír doprovázel Jaroslav Pleticha (na jednom z koncertů zastoupený Elenou Martinkovou), na housle a violu hrála Mgr.Hana Juricová, na kytaru Mgr.Marie Zwiefelhoferová, na flétny Veronika Čapková, Barbora Šolová a Sabina Vogeltenzová, na klarinet Tomáš Voráček, na zobcové flétny a bicí nástroje děti z naší základní školy.

Prvňáčci 

Děti zpívaly na 5 vystoupeních. Před Vánoci vystupovaly na adventním koncertu v Družbě a v hudebním programu pro zaměstnance naší školy. V květnu se představily na koncertech školy v klatovském divadle a přehlídce dětských pěveckých sborů v Družbě.

 

V pěveckém sboru zpívalo 12 dívek a 9 chlapců.
Sbor na klavír doprovázela Pavlína Černá.

 Rockové kapely

Členové sboru  K.Bytelová, M.Běloušek, J.Česák, V.Česák , A.Krátký a J.Rýdlo vytvořili pod vedením Jaroslava Pletichy rockovou kapelu  Angels, která úspěšně vystupovala  na několika akcích v Klatovech.