Školní rok 2008-2009

Berušky

 

V letošním školním roce nastala pro Berušky změna v systému zkoušek. Z důvodu náročnosti uváděných skladeb a délky koncertů  bylo nutné prodloužit zkoušky na 2 vyučovací hodiny.

Sbor absolvoval 14 koncertů a vystoupení. Zpíval na rozsvícení vánočního stromu na klatovském náměstí, na adventním koncertu a XII.ročníku přehlídky dětského sborového zpěvu v Družbě, uskutečnil 3 hodinové koncerty pro seniory, zahajoval Tříkrálovou sbírku za účasti biskupa p.Radkovského, účinkoval na charitním odpoledni v zahradě Domova pokojného stáří v Klatovech, zpíval na setkání učitelů hudební výchovy plzeňského kraje, zúčastnil se XIII.ročníku evropského festivalu duchovní hudby (koncert v Janovicích). Tradičně zakončil svou pěveckou sezónu na přehlídce My a příroda v Družbě.

Mimořádným úspěchem bylo absolutní vítězství a páté obhájení zlatého pásma na soutěži pěveckých sborů v Rokycanech. Spolu s dramatickým kroužkem naší školy byl uveden vánoční hra se zpěvy „Hra s jesličkami“, Legenda o sv.Václavu a muzikál autorů Uhlíře a Svěráka Karkulka. Největším počinem v historii pěveckého sboru byl samostatný dvouhodinový koncert v klatovském divadle s názvem „Pohádky, písničky a my“, ze kterého bylo natočeno již čtvrté DVD Berušek.

Místní, ale též krajský tisk uveřejnil několik článků o úspěšném působení našeho sboru v regionu.

Zástupci sboru se zúčastnili krajského kola soutěže Karlovarský skřivánek v Plzni, kde Aneta Černá získala cenu pro nejmladšího účastníka soutěže. Zástupce jsme měli i v krajském kole soutěže ve zpěvu lidových písní v Rokycanech. V pěvecké části soutěže My a příroda se velmi pěkně umístila K.Bártová, K.Bytelová, A.Černá a J.Rýdlo.V kategorii dua zabodovali J.Rýdlo – A.Krátký.

V pěveckém sboru zpívalo 45 dívek a 12 chlapců.
Na klavír doprovázel Jaroslav Pleticha (získal 2 ocenění za klavírní doprovody na sborových soutěžích a soutěžích v sólovém zpěvu), na housle a violu Mgr.Hana Juricová, na violoncello Tomáš Pohanka, na flétnu Veronika Čapková, Barbora Šolová, Sabina Vogeltanzová, na klariet Jiří Kaisr, na djembe Mgr. Marie Zwiefelhoferová.

Prvňáčci

Děti zpívaly na 7 vystoupeních. Účastnily se adventního koncertu a květnové přehlídky pěveckých sborů v Družbě, společně s dramatickým kroužkem naší školy pod vedením Mgr.Marie Zwiefelhoferové připravily pohádkovou hru se zpěvy O dvanácti měsíčkách, vystupovaly pro seniory a děti z mateřských škol, zpívaly na koncertu Berušek „Pohádky, písničky a my“ v klatovském divadle.

V pěveckém sboru Prvňáčci zpívalo 11 dívek a 1 chlapec.
Sbor na klavír doprovázela Kristýna Černá, na housle Mgr.Hana Juricová, na djembe Mgr.Marie Zwiefelhoferová.


Galerie 2008-2009

/album/skolni-rok-2008-2009/diplomrokycany-jpg1/

—————

/album/skolni-rok-2008-2009/clanek1-jpg/

—————

/album/skolni-rok-2008-2009/jardadiplom-jpg/

—————

/album/skolni-rok-2008-2009/duchfes-jpg/

—————

/album/skolni-rok-2008-2009/plakat-jpg/

——————————