Školní rok 2006-2007

Berušky

Sbor provedl 12 koncertů a vystoupení. Vystupoval pro seniory, na adventním koncertu a květnové přehlídce pěveckých sborů v Družbě, u vánočního stromu a v průběhu velikonočních trhů na klatovském náměstí, ve Švihově vystupoval dokonce dvakrát v průběhu školního roku, spolupodílel se na koncertu tří sborů (Prvňáčci, Berušky, Karafiát), koncertoval v  kostele na Čachrově a v klatovském kostele Dr.Farského.

V tomto školním roce se Berušky již potřetí za sebou umístily ve zlatém pásmu krajské soutěže pěveckých sborů v Rokycanech. Společně s kroužkem náboženství z naší školy nacvičili hru s písněmi „Příběh sv. Františka z Assisi“. Sbor byl pozván na mezinárodní festival duchovní hudby a na festival Doteky. Z tohoto koncertu bylo natočeno další, v pořadí již třetí DVD.

Spřáteleným sborům zaslal další ze svých novoročenek. V místním tisku byly často uveřejňovány články o úspěšných vystoupeních našeho sboru.

Tradičně se zástupci sboru účastnili krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v Plzni a soutěže ve zpěvu lidových písní v Rokycanech.

Ve sboru zpívalo 49 dívek a 10 chlapců.
Na klavír doprovázeli Eva Bočková, Jaroslav Pleticha a Michaela Šolová, na flétnu Barbora Šolová a Klára Vacínová.

Prvňáčci

Pěvecký sbor Prvňáčci se již tradičně zaměřoval na rozvoj základních pěveckých dovedností a sborových návyků. Děti zpívaly na 6ti vystoupeních.

 Zpívalo zde 8 dívek a 5 chlapců.
Sbor doprovázel na klavír František Kalista a Jana Popelíková.


Galerie 2006-2007

/album/galerie-2006-2007/a2007-jpg/

—————

/album/galerie-2006-2007/a20072-jpg/

——————————