Školní rok 2004-2005

Berušky

Sbor absolvoval 13 koncertů a vystoupení. Opět byl přizván na předvánoční koncert SPS Šumavan, účinkoval na společném koncertu DPD Sluníčko v Plzni a v arciděkanském kostele v Klatovech, vystupoval na adventním koncertu v Družbě, zpíval pod stromečkem na klatovském náměstí, dětem z mateřských škol i seniorům, vystupoval na vánoční besídce 1.stupně naší školy. Na jaře vystupoval na velkém koncertu PS Karafiát u příležitosti  jeho 30.výročí založení. Svou pěveckou sezónu pak tradičně zakončil na přehlídce My a příroda v Družbě.
Spřáteleným sborům plzeňského kraje rozesílal další novoročenky.

Největším úspěchem Berušek bylo absolutní vítězství včetně zlatého pásma na krajské soutěži dětských pěveckých sborů v Rokycanech.

Zpěváci se také zúčastnili krajského kola soutěže Karlovarský skřivánek v Plzni a pěvecké části soutěže My a příroda, kde 1.místo obsadil Michal Voráček a velmi pěkně se umístila L.Nováková a J.Bártová. V kategorii pěvecká dua zvítězilo duo Jitka Šindelářová - Tereza Vyskočilová, pěkné umístění dosáhlo také duo K.Černá – P.Černá.

V pěveckém sboru zpívalo 48 dívek a 10 chlapců.
Na klavír doprovázel Jan Aschenbrenner, Mgr.Monika Černá, Jan Kubeš, na violoncello Zuzana Hubená, na flétnu Stanislava Nejdlová, Tereza Šenkýřová, na fagot Jana Cabová.

Prvňáčci

 Od tohoto školního roku zpívají  ve sboru Prvňáčci pouze žáci 1. tříd. Účinkovali na 6 vystoupeních.

Ve sboru zpívá 26 dívek a 3 chlapci. 
Na klavír doprovázela Mgr.Monika Černá, na flétnu Barbora Šolová.