Školní rok 2003-2004

Berušky

 

Sbor uvedl 15 vystoupení a koncertů, jejich náročnost i kvalita se neustále zvyšovala. Po celý rok byl na programu úspěšný muzikál Příběhy včelích medvídků, sbor vystupoval na vernisáži v komerční bance, vystupoval v Bolešinech, v Družbě na adventním koncertu a jarní přehlídce pěveckých sborů, tradičně koncertoval seniorům i dětem z mateřských škol. Učitelé 1.stupně připravili pro rodiče vánoční besídku, které se účastnili Prvňáčci i Berušky.

Pro Berušky byl tento rok významný tím, že za pomoci rodičů natočily svoje první DVD s názvem „Berušky 2004“. Také vznikla první sborová novoročenka.

V krajské soutěži pěveckých sborů v Rokycanech se Berušky umístily ve stříbrném pásmu. Sbor byl pozván jako host na Klatovskou Mateřinku, vystupoval na sušickém festivalu „Je kraj, kde voní tráva“ a opět byl pozván na festival duchovní hudby, tentokrát do Bayerisch Eisensteinu v Německu.

Koncem školního roku účinkoval společně s Prvňáčky a Karafiátem na společném koncertu a tradičně jako host na přehlídce My a příroda.

O Beruškám bylo tento rok mnohokrát psáno v klatovském tisku.

Sboristé se jako každý rok zúčastnili krajského kola soutěže Karlovarský skřivánek v Plzni a klatovské pěvecké soutěže My a příroda, kde zvítězila Kristýna Černá a velmi pěkně se umístila K.Bílková.

Ve sboru zpívalo 29 dívek a 10 chlapců.
Na klavír doprovázela Mgr.Monika Černá, na housle Lucie Zieglerová, na violoncello Zuzana Hubená,  na flétnu Gabriela Benešová, Petra Kynclová, Tereza Šenkýřová, Barbora Šolová, na klarinet Jan Husár, na trubku Jaroslav Pleticha.

Prvňáčci

Tento rok se Prvňáčci předvedli v novém sborovém oblečení modré barvy.

Uvedli 7 vystoupení. Sbor se také zúčastnil krajské soutěže dětských pěveckých sborů a umístil se v bronzovém pásmu.

V Prvňáčcích bylo 27 dívek a 10 chlapců.
Na klavír doprovázela Mgr. Monika Černá.


Galerie 2003-2004

/album/galerie-2003-2004/a2004-jpg/

——————————