Školní rok 2000-2001

Také tento rok byl pro pěvecký sbor významný, protože se naše ZŠ přestěhovala do nově zrekonstruované budovy bývalých kasáren (Čapkova ul.) a sbor získal mnohem lepší zázemí a vybavení pro svou činnost.

Pěvecký sbor vystupoval na 13ti koncertech. Na některých adventních koncertech zaznělo zpívané taneční pásmo v lidovém duchu: Při vánoci dlouhé noci (např. na společeném koncertě se SPS Šumavan, na koncertě v Přešticích nebo v kostele sv.Vavřince v Klatovech). Sbor se tradičně zúčastnil květnové přehlídky sborového zpěvu v Družbě a vystupoval na samostatném koncertu společně s Karafiátem a Chlumčanským dětským sborem.

Hned v září se uskutečnila v Družbě soutěž v sólovém zpěvu, kde se velmi dobře umístila  A.Klimentová a R.Wirthová z našeho sboru.

V lednu 2001 se několik dívek PS zúčastnilo soutěže sólového zpěvu Karlovarský skřivánek. Ve své kategorii zvítězila Marcela Havlíčková a postoupila do celostátního kola v Karlových Varech. Velmi pěkně se umístila také R.Wirthová a A.Klimentová.

V dalším ročníku soutěže My a příroda zvítězila Veronika Řezníčková, výborné umístění si odnesla také M.Havlíčková a R.Wirthová.

 

V pěveckém sboru zpívalo 29 dívek a 7 chlapců.
Na klavír doprovázela Mgr. Monika Černá a na housle Martin Friš.


Galerie 2000-2001

/album/galerie-2000-2001/kostel-jpg/

——————————