PaedDr. et Mgr. Dana Martinková, Ph.D.

sbormistryně DPS Berušky 

 

PaedDr. et Mgr. Dana Martinková, Ph.D. je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU Plzeň - oboru Učitelství 1.stupně se zaměřením na hudební výchovu. Sólový zpěv soukromě studovala u p. Jitky Jůzkové, sólistky opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. V roce 1991 složila státní rigorózní zkoušku z oboru hudební výchova a v roce 2012 obhájila disertační práci v oboru hudební teorie a pedagogika na UK Praha. V roce 2018 úspěšně absolvovala magisterské studium oboru Management vzdělávání na UK Praha.

Od roku 1990 působila jako učitelka ZŠ Klatovy, Čapkova ul., později jako zástupce ředitele a od roku 2011 jako ředitelka školy.

Od roku 2000 vykonávala funkci okresního metodika hudební výchovy pro okres Klatovy a v roce 2008 byla jmenována do funkce krajského metodika hudební výchovy pro Plzeňský kraj. Dále mj. působí jako lektorka hudební výchovy v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji, je odbornou garantkou studia pro asistenty pedagoga, metodičkou a členkou expertního týmu Škol podporujících zdraví ČR, spoluautorkou metodiky pro Školy podporující zdraví.

Hudební působení: Chlumčanský dětský sbor, Dívčí pěvěcký sbor SPgŠ Karlovy Vary, Ženský komorní sbor PF Plzeň, Šumavan Klatovy, folková kapela Mateřinky, rocková kapela Comodo a další. Ovládá hru na akordeon, klavír, zobcovou flétnu a kytaru. 

Mezi její koníčky patří hudba, cestování, literatura a historie. 


Mgr. Jaroslav Pleticha

hlavní korepetitor

 

Mgr. Jaroslav Pleticha vystudoval obor sbormistrovství a hudební výchovu na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni.
Působí jako ředitel Základní umělecké školy v Klatovech. Je dirigentem Pošumavského Big Bandu a sbormistrem DPS Fialky a DPS Sedmikrásky (vše při ZUŠ Klatovy).
Hudební působení:  Ave Band (klavír), Klatovští dragouni (trubka), Dechový orchestr mladých (trubka).
Ovládá hru na klavír a trubku. Mezi jeho koníčky patří hudba, literatura a příjemné posezení s přáteli.  


Mgr. Jitka Sazamová

sbormistryně Prvňáčků

Mgr. Jitka Sazamová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Klatovech a poté pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni - obor učitelství 1.stupně ZŠ. V září 2010 nastoupila jako učitelka na ZŠ Klatovy, Čapkova ul. Od roku 2010 působila jako asistent sbormistra a korepetitor, od roku 2012 vede přípravný pěvecký sbor Prvňáčci. V současnosti je na rodičovské dovolené a ve vedení sboru ji zastupuje Mgr. Marie Hošková.
Ovládá hru na klavír a basovou kytaru. Ve volném čase jezdí na koni, cestuje nebo se věnuje tvořivé činnosti.