PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D.

sbormistryně DPS Berušky 

 

PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D. vystudovala Střední pedagogickou školu v Karlových Varech. V roce 1987 absolvovala Pedagogickou fakultu v Plzni, obor učitelství 1.stupně se zaměřením na hudební výchovu. Sólový zpěv studovala u J. Jůzkové, sólistky opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. V roce 1991 složila státní rigorózní zkoušku z oboru hudební výchova a v roce 2012 obhájila disertační práci v oboru hudební teorie a pedagogika.
Od roku 1990 působí jako učitelka na ZŠ Klatovy, Čapkova ul. (dříve ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků), později jako zástupce ředitele a od roku 2011 jako ředitelka školy.
V roce 2000 byla vybrána do funkce okresního metodika hudební výchovy pro okres Klatovy. Po absolvování nástavbového studia na KCVJŠ v Plzni v roce 2008 byla jmenována do funkce krajského metodika hudební výchovy pro Plzeňský kraj. Posledních několik let působí také jako lektorka hudební výchovy v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji.
Hudební působení: Chlumčanský dětský sbor, Dívčí pěvěcký sbor SPgŠ Karlovy Vary, Ženský komorní sbor PF Plzeň, Šumavan Klatovy, folková kapela Mateřinky, rocková kapela Comodo a další.
Ovládá hru na akordeon, klavír, zobcovou flétnu a kytaru. Mezi její koníčky patří cestování, literatura a historie. 


Mgr. Jaroslav Pleticha

hlavní korepetitor

 

Mgr. Jaroslav Pleticha vystudoval obor sbormistrovství a hudební výchovu na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni.
Působí jako ředitel Základní umělecké školy v Klatovech. Je dirigentem Pošumavského Big Bandu a sbormistrem DPS Fialky, DPS Sedmikrásky (vše při ZUŠ Klatovy) a známého klatovského sboru Šumavan.
Hudební působení:  Ave Band (klavír), Klatovští dragouni (trubka), Dechový orchestr mladých (trubka).
Ovládá hru na klavír a trubku. Mezi jeho koníčky patří hudba, literatura a příjemné posezení s přáteli.  


Mgr. Jitka Sazamová

sbormistryně Prvňáčků

Mgr. Jitka Sazamová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Klatovech a poté pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni - obor učitelství 1.stupně ZŠ. V září 2010 nastoupila jako učitelka na ZŠ Klatovy, Čapkova ul. Absolvovala několik kurzů didaktiky hudební výchovy. Od roku 2010 působila jako asistent sbormistra a korepetitor, od roku 2012 vede přípravný pěvecký sbor Prvňáčci. V současnosti je na rodičovské dovolené a ve vedení sboru ji zastupuje Mgr. Marie Hošková.
Ovládá hru na klavír a basovou kytaru. Ve volném čase jezdí na koni, cestuje nebo se věnuje tvořivé činnosti.